bildspel_1

Kvalificerad ASSISTANS
Cordinera Adjusters AB handlägger på uppdrag skadeutredningar och hantering av hela skaderegleringsprocessen med rekommendation till uppdragsgivaren, fram till det att beslut om reglering av skadan skett.

Vid behov nyttjar vi för egen del annan expertis och resurser utifrån vårt kontaktnät för att på bästa sätt kunna lösa uppdraget.

Några exempel på våra verksamhetsområden är hantering av Egendomsskador, Entreprenadskador, Ansvarsskador, Transportskador, Avbrottsskador och Regresser.

Kvalificerad RÅDGIVNING
Cordinera Adjusters AB bistår med kvalificerad rådgivning kring försäkringsskador och kring riskhantering. Vi håller även utbildningar och föredrag inom området.

Kvalificerade BESIKTNINGAR
Cordinera Adjusters AB är av många större aktörer utvalda att ingå som godkänd leverantör i deras listning och urval av godkända (auktoriserade) samarbetspartners. Ett exempel är att vi är auktoriserade som besiktningsmän rörande transportförsäkring av Sjöassuratörernas Förening.