mb_1

Cordinera Adjusters AB bildades som en medveten satsning för att utveckla och etablera en skadekonsulverksamhet med hög kompetensprofil och med förmåga att påta sig helheten i en skadehantering.  I dag står Cordinera Adjusters AB  för en skadeexpertkompetens som har lett till att våra uppdragsgivare anlitar oss vid större skador och skador med komplexa frågeställningar

Cordinera Adjusters AB kan erbjuda stor samlad erfarenhet som skadeexperter och ett långt och praktiskt kunnande i skadehantering. Till detta kan vi koppla att vi besitter ett mycket stort kontaktnät inom och utom branschen och särskilt på vårt geografiska verksamhetsområde.