• Kvalificerad assistans

    Cordinera Adjusters AB handlägger på uppdrag skadeutredningar och hantering av hela skaderegleringsprocessen med rekommendation till uppdragsgivaren, fram till det att beslut om reglering av skadan skett.

  • Kvalificerad rådgivning

    Cordinera Adjusters AB bistår med kvalificerad rådgivning kring försäkringsskador och kring riskhantering. Vi håller även utbildningar och föredrag inom området.

  • Kvalificerade besiktningar

    Cordinera Adjusters AB är av många större aktörer utvalda att ingå som godkänd leverantör i deras listning och urval av godkända (auktoriserade) samarbetspartners.

Våra tjänsterReferenserOm företagetKontakta oss

Cordinera Adjusters AB handlägger på uppdrag skadeutredningar och hantering av hela skaderegleringsprocessen med rekommendation till uppdragsgivaren, fram till det att beslut om reglering av skadan skett. Vi bistår även med kvalificerad rådgivning kring försäkringsskador och kring riskhantering. Vi håller även utbildningar och föredrag inom området.